TOKTAŞ, Y. Analiza przestrzenna relacji między przypadkami Covid-19 a globalizacją w Europie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 24(73), p. 255-265, 14 grudz. 2020.