NOWAK, A.; WÓJCIK, E. Analiza substytucji pracy ludzkiej kapitałem w towarowych gospodarstwach rolnych w pierwszych latach członkostwa Polski w UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 8(57), p. 505-517, 17 grudz. 2012.