NAPIÓRKOWSKA-BARYŁA, A.; WITKOWSKA-DĄBROWSKA, M. Stan wykorzystania infrastruktury ochrony środowiska oraz nakłady na środki trwałe ochrony środowiska na wsi. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 8(57), p. 496-504, 17 grudz. 2012.