SZWACKA-MOKRZYCKA, J. Znaczenie wsparcia unijnego w pobudzaniu rozwoju gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 8(57), p. 453-461, 17 grudz. 2012.