RYKOWSKA, J.; SAWICKA, J. Aktywność zawodowa kobiet wiejskich – perspektywa unijnej polityki równości szans. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 8(57), p. 402-411, 17 grudz. 2012.