KISIEL, R.; LIZIŃSKA, W. Zasoby terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko-mazurskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 8(57), p. 289-298, 17 grudz. 2012.