KAPUSTA, F. Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 8(57), p. 228-240, 17 grudz. 2012.