BABUCHOWSKA, K.; MARKS-BIELSKA, R. Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 8(57), p. 36-46, 17 grudz. 2012.