GRZEGORCZYK, W. Problemy pomiaru rezultatów działań marketingowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 15(64), p. 68-74, 20 maj 2016.