WAŚKOWSKI, Z. Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 13(62), p. 157-170, 17 cze. 2015.