LIZIŃSKA, W.; MARKS-BIELSKA, R.; SEROCKA, I. Uwarunkowania polityki władz lokalnych w obszarze pozyskiwania inwestorów zagranicznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 11(60), p. 115-126, 20 cze. 2014.