PUDEŁKIEWICZ, E. Refleksje wokół koncepcji marketingu w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 5(54), p. 115-130, 30 cze. 2011.