KATA, R. Rola instytucji finansowych we wsparciu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 2(51), p. 307-318, 30 grudz. 2009.