PUDEŁKIEWICZ, E. Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 2(51), p. 259-295, 30 grudz. 2009.