BŁAŻEJOWSKA, M. Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój obszarów wiejskich i absorpcję środków unijnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 2(51), p. 249-256, 30 grudz. 2009.