ŁOZOWSKI, M.; OBSTAWSKI, Z. Wsparcie publiczne dla ubezpieczeń w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 2(51), p. 197-211, 30 grudz. 2009.