KOWALSKA, I. Dylematy systemu finansowania polityki edukacyjnej państwa w kontekście I i II okresu programowania UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 2(51), p. 83-93, 30 grudz. 2009.