SZYDŁOWSKI, C. Audyt dochodów z tytułu opłaty miejscowej w wybranych gminach województwa pomorskiego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 23(72), p. 208-221, 10 cze. 2020.