SOŁTYK, P. Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 23(72), p. 156-167, 10 cze. 2020.