SADŁOWSKI, A. Skutki stosowania płatności redystrybucyjnej w zależności od wariantu wdrożeniowego na przykładzie Polski. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 22(71), p. 170-183, 16 grudz. 2019.