MACIEJEWSKI, G.; MOKRYSZ, S. Nowe trendy w konsumpcji na rynku kawy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 22(71), p. 132-144, 16 grudz. 2019.