BŁACH, J.; WIECZOREK-KOSMALA, M. Przesłanki działań odpowiedzialnych społecznie w kontekście czynników kreacji wartości przedsiębiorstwa: wyniki badań . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 22(71), p. 38-49, 16 grudz. 2019.