KOZUB-SKALSKA, S. Rola słupów i faktycznych organizatorów przestępstw karuzelowych oraz skala współpracy z biegłymi sądowymi w przestępczości gospodarczej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 18(67), p. 42-57, 28 grudz. 2017.