ZRAŁEK, J. Kim jest zrównoważony konsument? W poszukiwaniu nowej koncepcji człowieka w zrównoważonej gospodarce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 213-222, 21 lip. 2017.