WITEK-HAJDUK, M.; MAZUR, J.; SZNAJDER, A.; TARGAŃSKI, B.; ZABOREK, P. Cechy domen internetowych polskich marek eksportowych a specyfika branży. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 189-199, 21 lip. 2017.