WAŚKOWSKI, Z. Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 180-188, 21 lip. 2017.