RUDAWSKA, E.; BLOCH, M. Komunikacja marketingowa w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 133-144, 21 lip. 2017.