PIZŁO, W.; MAZURKIEWICZ-PIZŁO, A. Styl życia– jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 104-117, 21 lip. 2017.