MIARA, A. Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 96-103, 21 lip. 2017.