KOCHANOWICZ, Z.; BÓRAWSKI, P.; CZAPLICKA, J. Porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 83-95, 21 lip. 2017.