KARASZKIEWICZ, B.; STANIEC, I. Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 73-82, 21 lip. 2017.