JEGOROW, D. Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 63-72, 21 lip. 2017.