GRZEGORCZYK, W. Nowe koncepcje marketingu w procesie tworzenia strategii marketingowej na rynkach mińôdzynarodowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 54-62, 21 lip. 2017.