CZUBAK, W.; BAJAN, B.; CIEŚLAK, P. Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 46-53, 21 lip. 2017.