AUGUSTYN, A.; FLOREK, M.; HEREŹNIAK, M. W poszukiwaniu wiarygodnych metod pomiaru skuteczności budowania marek miast. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 25-45, 21 lip. 2017.