ADAMOWICZ, M.; ADAMOWICZ, T.; MIKLASZEWSKA, W. Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze wobec gospodarki polskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 17(66), p. 5-24, 21 lip. 2017.