AUGUSTYN, A.; ANDERS-MORAWSKA, J.; HEREŹNIAK, M. Inteligentne zarządzanie dziedzictwem kulturowym w procesie budowania marek miast. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 20(69), p. 20-36, 19 grudz. 2018.