STANIEC, I. Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 21(70), p. 220-233, 28 cze. 2019.