KOWALSKA, I.; JUREWICZ, D.; LEGUTKO, M. Skutki finansowe władztwa podatkowego gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 21(70), p. 118-131, 28 cze. 2019.