JUSZCZYK, S.; GANCEWSKI, K. OFFER OF PRIVATE BANKING OF KEY BANKS IN POLAND - STATE AND PERSPECTIVES. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 21(70), p. 68-79, 28 cze. 2019.