Wiśniewska, M. (2020). Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na zachowania inwestorów w świetle finansów behawioralnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 111-122. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.10