Śliwa, M., & Kłosowska, A. (2020). Zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 99-110. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.9