Podstawka, M. (2020). Inflacja a koszty produkcji wybranych produktów rolniczych w 2022 roku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 89-98. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.8