ParliƄska, A. (2020). Wyzwania e-learningu w czasie pandemii w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 80-88. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.7