Misztal, P., & Łupiński, M. (2020). Czy polskie banki są stabilne? Analiza ryzyka systemowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 68-79. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.6