Milewska, A., & Błażejczyk, D. (2020). Program „Rodzina 500+” szansą na rozwiązanie problemów polityki rodzinnej i demograficznej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 58-67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.5