Michalczuk, G., & Konarzewska, U. (2020). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako kierunek rozwoju rynku kapitałowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 43-57. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.4