Garstka, M. (2020). Dostęp do informacji finansowej w następstwie zmian wielkości przedsiębiorstw spowodowanych kryzysem COVID-19. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 30-42. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.3