Cyburt, A. (2020). Samodzielność finansowa małych gmin województwa lubelskiego i jej znaczenie dla ich stabilności finansowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 5-17. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.1