Wigier, M., & Podstawka, M. (2021). Pomiar efektywności pomocy publicznej dla gospodarstwach rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (26(75), 68-78. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.13